Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

CHESSOne of the best board games is chess. Chess makes us more intelligent. While you are playing chess, you are thinking more strategically. Every game is different and suspenseful. Chess is one of my favorite games. I like playing chess with my friends!!! I also take part in chess competitions and win prizes!!!!!!

Kalampokis Sotiris
A Senior 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου