Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

A mouseOnce upon a time there was a mouse. It loved doing various things. It went to a house and ate all of the food. One day the family found it and killed it. A few days later they found a gift box in front of their door. They opened it; it was a pet mouse!

George Liamos  (Asenior 2 Stageiriti)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου